Privacyverklaring

Deze privacyverklaring (in het kader van de AVG) is van toepassing op de diensten van Foto Teunissen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 4 juli 2018.

Foto Teunissen is zich er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons en ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om de privacy te beschermen. Foto Teunissen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

Op deze pagina komt je te weten welke gegevens worden verzameld, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en hoe hiermee jouw gebruikservaring verbeterd wordt als je onze website gebruikt. Stuur bij vragen of eventuele opmerkingen een email aan admin@fototeunissen.nl.

 

Persoonsgegevens die Foto Teunissen verwerkt:

Foto Teunissen verwerkt alleen de persoonsgegevens die je zelf telefonisch, per e-mail, via het contactformulier of via het upload-formulier op www.fototeunissen.nl hebt verstrekt.

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (indien van toepassing voor het doel) verwerken:

 • IP-adres
Locatiegegevens

 • Gegevens over jouw activiteiten op de website
 • Foto’s gemaakt door ons
 • Foto’s door jou verstuurd via onze website of email
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Voor- en/of achternaam

 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

De website www.fototeunissen.nl en/of diensten van Foto Teunissen hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websites-bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 en raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Wanneer je er van overtuigd bent dat er zonder deze toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via admin@fototeunissen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden de persoonsgegevens verwerkt:

Foto Teunissen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


 • Het laten zien van foto’s die door ons gemaakt zijn (gerechtvaardigd belang)

 • Het analyseren van jouw gedrag op de website ter verbetering, en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • Verzenden van een email als er een nieuw bericht online is gezet. Hiervoor kan je je aanmelden. Afmelden kan via de link onderaan elke verzonden email
 • Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
– Goederen en/of diensten bij je af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

Foto Teunissen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Foto Teunissen) tussen zit.

 

Hoe lang blijven de persoonsgegevens bewaard:

Foto Teunissen bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Contactgegevens: totdat jij ons verzoekt deze te verwijderen of totdat wij onze activiteiten beëindigd hebben, waarbij geldt:

  • Personalia: 7 jaar (wettelijke verplichting)

  • Adres: 7 jaar (wettelijke verplichting)

  • Contactgegevens: 7 jaar (wettelijke verplichting)

  • Account op de website: totdat jij deze opzegt
  • Foto’s die je aan ons verzonden hebt verwijderen wij direct na afhandeling van al onze media-apparaten

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Foto Teunissen verkoopt jouw gegevens niet en verstrekt deze uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken:

Foto Teunissen gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy, omdat ze geanonimiseerd worden.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de website optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Voor meer informatie over cookies kan je terecht op https://www.cookiecentral.com.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Foto Teunissen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar admin@fototeunissen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in de kopie jouw pasfoto, MRZ (machine-readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Wij zullen zo snel als mogelijk een reactie geven, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Foto Teunissen wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Je kunt dit doen via onderstaande link:

Autoriteit Persoonsgegevens