Privacyverklaring

Deze privacyverklaring (in het kader van de AVG) is van toepassing op de diensten van Foto Teunissen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 4 juli 2018.

Foto Teunissen is zich er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons en ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om de privacy te beschermen. Foto Teunissen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

Op deze pagina komt u te weten welke gegevens worden verzameld, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en hoe hiermee uw gebruikservaring verbeterd wordt als u onze website gebruikt. Stuur bij vragen of eventuele opmerkingen een email aan admin@fototeunissen.nl.

 

Persoonsgegevens die Foto Teunissen verwerkt:

Foto Teunissen verwerkt alleen uw persoonsgegevens die u zelf telefonisch, per e-mail, via het contactformulier of via het upload-formulier op www.fototeunissen.nl heeft verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (indien van toepassing voor het doel) verwerken:

 • IP-adres
Locatiegegevens

 • Gegevens over uw activiteiten op de website
 • Foto’s gemaakt door ons
 • Foto’s door u verstuurd via onze website of email
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Voor- en/of achternaam

 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

De website www.fototeunissen.nl en/of diensten van Foto Teunissen hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websites-bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat er zonder deze toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via admin@fototeunissen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden de persoonsgegevens verwerkt:

Foto Teunissen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


 • Het laten zien van foto’s die door ons gemaakt zijn (gerechtvaardigd belang)

 • Het analyseren van uw gedrag op de website ter verbetering, en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • Verzenden van een email als er een nieuw bericht online is gezet. Hiervoor kunt u zich aanmelden. Afmelden kan via de link onderaan elke verzonden email
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
– Goederen en/of diensten bij u af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

Foto Teunissen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Foto Teunissen) tussen zit.

 

Hoe lang blijven de persoonsgegevens bewaard:

Foto Teunissen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Contactgegevens: totdat u ons verzoekt deze te verwijderen of totdat wij onze activiteiten beëindigd hebben, waarbij geldt:

  • Personalia: 7 jaar (wettelijke verplichting)

  • Adres: 7 jaar (wettelijke verplichting)

  • Contactgegevens: 7 jaar (wettelijke verplichting)

  • Account op de website: totdat u deze opzegt
  • Foto’s die u aan ons verzonden heeft verwijderen wij direct na afhandeling van al onze media-apparaten

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Foto Teunissen verkoopt uw gegevens niet en verstrekt deze uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken:

Foto Teunissen gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy, omdat ze geanonimiseerd worden.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op https://www.cookiecentral.com.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Foto Teunissen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar admin@fototeunissen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in de kopie uw pasfoto, MRZ (machine-readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen zo snel als mogelijk een reactie geven, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Foto Teunissen wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. U kunt dit doen via onderstaande link:

Autoriteit Persoonsgegevens